Fundusze Unii Europejskiej

Wynagrodzenie Kancelarii z przeznaczeniem na zakup usług doradczych dla przedsiębiorcy w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.

Dofinansowanie w związku z zakupem usług Kancelarii odbywa się w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kancelaria służy pomocą w pozyskaniu wskazanych wyżej środków unijnych.

Ogólne informacje na temat wsparcia udzielanego w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 można uzyskać na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl
 
 
..pl ..en 
© Maciej Kafliński 2008 | powered by bluebirdCMS