Cennik

Celem Kancelarii jest przystępność cenowa dla osób nie mogących ponieść wysokich kosztów pomocy prawnej.
Ponadto celem Kancelarii jest zaprzeczenie obiegowym opiniom o braku dostępności do ochrony prawnej w Polsce ze względu na niewspółmiernie wysokie koszty.

Zasadą jest, że wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię na rzecz Klientów mają charakter umowny.  Podane poniżej stawki mają charakter przykładowy i orientacyjny. Nie wyczerpują całego zakresu usług świadczonych przez Kancelarię.
Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o takie kryteria jak rodzaj sprawy i stopień jej faktycznego skomplikowania oraz zakres zlecanych czynności.

Przeciętne, przykładowe ceny usług Kancelarii przedstawiają się następująco:

  • porada prawna cena za jedną godzinę 300 PLN (porada może być też częścią godziny np. pół godziny kosztuje 150 PLN),
  • weryfikacja umowy, wraz z uwagami, komentarzami i propozycjami rozwiązań od 100 PLN za stronę,
  • sporządzenie wniosku z zakresu prawa spadkowego 500 PLN,
  • sporządzenie pozwu z zakresu prawa cywilnego od 1200 PLN
  • prowadzenie sprawy z zakresu prawa spadkowego, pracy, cywilnego w zależności od kwoty pozwu od 900-7200 PLN
  • prowadzenie sprawy o odszkodowanie przed sądem powszechnym 1200-5000 PLN
  • sporządzanie innych pism, odwołań od decyzji, wniosków, odpowiedzi 400-900 PLN
  • w przypadku zaangażowania w oparciu o stawkę godzinową Kancelaria pobiera opłatę w wysokości 300 PLN za godzinę pracy.

Istnieje możliwość zasięgnięcia porady prawnej w formie elektronicznej. Taka porada jest o 25% tańsza niż wskazane powyżej. W celu zasięgnięcia takiej porady lub pytań odnośnie takiej porady proszę o kontakt pod adres e-mail: kaflinski@kaflinski.pl
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących cen usług świadczonych przez Kancelarię, uprzejmie proszę o kontakt na podany powyżej adres e-mail lub na nr telefonu 0-501-508-168.

 

 
 
..pl ..en 
© Maciej Kafliński 2008 | powered by bluebirdCMS